Opublikowane na Urząd Lotnictwa Cywilnego - Wyszukiwarka przedmiotów zabronionych (https://bezpiecznybagaz.ulc.gov.pl/)

Deklaracja dostępności

DATA PUBLIKACJI STRONY INTERNETOWEJ: 26.06.2019 r.

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI STRONY INTERNETOWEJ: 26.06.2019 r.


DOSTĘPNOŚĆ


Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

PODSTAWY PRAWNE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ


Serwis bezpiecznybagaz.ulc.gov.pl spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. na poziomie AA.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
Nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów. 
W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych - zawsze otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
Zastosowany został odpowiedni kontrast tekstu do tła oraz możliwość powiększenia czcionki. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności zachowując prawidłową hierarchię nagłówków.
Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

SKRÓTY KLAWISZOWE

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.


KOMPATYBILNOŚĆ


Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.


INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI TŁUMACZA MIGOWEGO:


Do dyspozycji osób niesłyszących lub słabosłyszących są obecnie następujące sposoby kontaktu z naszym urzędem:

1. Pisemny:

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Marcina Flisa 2

02-247 Warszaw

2. E-mailowy:

e-mail:kancelaria@ulc.gov.pl;

3. faks na numer faksu: fax.: +48 22 520 73 00

4. kontakt telefoniczny przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: (22) 520 72 00;

5. sms, mms, wiadomość głosowa na numer telefonu komórkowego 606-991-456

6. kontakt osobisty w godzinach urzędowania. W kontakcie z naszym urzędem osoba niesłysząca lub słabosłysząca ma prawo do skorzystania z usług tłumacza PJM. Usługa ta jest realizowana za pomocą wideotłumacza. Wniosek o taka formę pomocy  należy przekazać do Urzędu co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą  (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Wniosek może zostać przesłany w następujący sposób: pisemnie, mailem, faksem. Skorzystanie z usługi tłumacza jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016). 

INFORMACJĘ O DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ SIEDZIBY PODMIOTU PUBLICZNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:


Gmach budynku przystosowany jest do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Drzwi wejściowe do budynku umożliwiają swobodny przejazd wózka inwalidzkiego. Na dziedzińcu przy wejściu głównym do Urzędu znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone m.in. dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


DANE TELEADRESOWE:


Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
Telefon: + 48 22 520 72 00
e-mail: bezpiecznybagaz@ulc.gov.pl
Adres źródła: https://bezpiecznybagaz.ulc.gov.pl/deklaracja-dostepnosci